dji_cp_pt_000500_mavic_pro_1285011What do you think?